Leren

Leermoeilijkheden kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Factoren als intelligentie en (eventuele aanwezigheid van) dyslexie / dyscalculie / ADHD zijn “kind-eigen” maar leermoeilijkheden kunnen ook ontstaan doordat kinderen anders denken (bijvoorbeeld beelddenken) of doordat een kind iets gemist of niet begrepen heeft waardoor het fundament om leerstof verder op te bouwen, niet stevig genoeg is. Ook emotionele blokkades kunnen een oorzaak zijn van leerproblemen.

Ik kan hierbij ondersteuning bieden en put uit diverse bronnen en methodieken zodat we echt een aanbod op maat creëren. Naar aanleiding van een (didactisch) onderzoek kunnen eventuele hiaten opgespoord worden maar ik kan ook nagaan of er mogelijkerwijs sprake is van beelddenken of dat er ondersteuning nodig is bij bijvoorbeeld de taakaanpak. Hoe planmatig werkt een kind of doet het maar wat?

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk van aard, anderen zijn hardnekkiger en hebben ondersteuning nodig die wat langer duurt. Dit verschilt per kind per aanvraag. Ik zal dit uiteraard voorafgaand aan de begeleiding bespreken en (tussentijds) evalueren. Tijdens de begeleiding focus ik me met het kind ook bewust op datgene wat wel lukt zodat hij/zij met een positief gevoel de sessie afrondt en vol goede moed verder kan gaan.

Begeleiding

 • Diagnostisch onderzoek
 • Dyslexie screening test
 • Remedial teaching bij:
  • Lezen
  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
 • Hulp bij het leren leren
 • Hulp bij anders leren (beelddenken)

Tarieven

 • Door middel van een traject stemmen we het tarief samen af.

Vergoedingen

Een deel van de begeleiding kan soms geheel of gedeeltelijk door school vergoed worden als er een gedeelde hulpvraag is. Sommige scholen kunnen hier een extra Passend Onderwijsbudget voor aanvragen bij het schoolbestuur.

“Ik wist niet dat kleurtjes mij zouden helpen bij spelling!” 

“Tafelsommen lukken me nu wel doordat ik het anders mocht oefenen!”