OOK samen

Naast Bureau Geluk(t), werk ik bij Pedagogische Expertisegroep OOK. We begeleiden scholen, coachen leerkrachten en hebben een breed aanbod van diverse kleine en grote groepstrainingen gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. OOK de hoogbegaafde kinderen. Daar waar een gedeelde ondersteuningsbehoefte is en we inschatten dat het werken in een groepje de beste werkvorm is, starten we een kleine groepstraining.

Individuele ondersteuningstrajecten verlopen via Bureau Geluk(t) en grote/kleine groepstrainingen verlopen via OOK. Hierdoor zijn er op de momenten van een groepstraining, altijd twee coaches op een groepje. Samen zie je immers meer!

Bij de intake bepalen we met elkaar welke behoefte er is voor het kind. Ik denk dat jullie als ouders prima kunnen aangeven of een groepstraining of individueel traject het beste bij jullie kind past. Het kind zelf mag hier uiteraard ook in meedenken. Hij/zij moet zich immers goed voelen bij de ondersteuning die wordt geboden. Als dit jullie niet lukt om te bedenken, dan starten we in eerste instantie individueel. Naar aanleiding hiervan kunnen we overleggen of er een behoefte is om in een klein groepje te gaan werken.

Voor meer informatie over OOK Pedagogisch Expertisegroep kun je kijken op de website www.ookpedagogisch.nl.

Begeleiding

  • Kleine groepstraining (Peers)
  • Grote groepstraining (op school)
  • Leerkrachtcoaching
  • Schoolbegeleiding

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek gratis
  • Trajecten op aanvraag en in overleg met OOK

OOK Samen zien we meer. Omdat we het niet beter weten, maar anders kijken!