Loop je tegen uitdagingen aan rondom hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit?

Zoek je begeleiding voor jouw kind, jezelf of als ouder(s)? 

Laat ons met je samenwerken om daar te komen

waar je heen wilt; voor jouw kind, jezelf of  jullie als ouders en/of school!

Een oprecht luisterend oor

Omdat wij echt willen weten wat er in het kind of jou omgaat en een half luisterend oor niet oplevert wat wij willen: verbinden en aandacht geven. Daarom krijg je onze volle aandacht.

Persoonlijke benadering

Ieder mens is immers anders dus een aanpak erop loslaten die standaard is? Dat werkt niet in onze beleving. Om die reden stemmen wij af op de persoon die bij ons komt.

Positieve aandacht

Het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het helaas niet altijd. Naar onze mening is het een primaire levensbehoefte zodat een kind of elke volwassene een positief zelfbeeld kan ontwikkelen.

Praktische handvatten

Tools aanreiken zodat we met elkaar verder komen! Welke ondersteuningsbehoefte is er en wat kunnen we hiermee doen? Daar zoeken we naar. Oplossingsgericht. Doelgericht.

Daar waar het even niet meer lukt, zoeken we graag naar kansen

zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het wèl lukt!

Coaching kind, jongere, ouders en (jong)volwassenen

Een laagdrempelige vorm van hulpverlening met een oplossingsgerichte aanpak. We graven niet naar oorzaken van een probleem maar geloven in de kracht van jou, jullie gezin of jouw kind in het hier en nu en bouwen verder op dat wat al wel lukt.

Ondersteuning bij ontwikkelingsvoorsprong 0–6 jaar

Vermoed je een voorsprong? Dan is het opvoeden vaak ook niet ‘doorsnee’ en past een regulier onderwijsaanbod al heel snel niet. Wij bieden een peuter- en kleutergroep aan, maar kijken en denken ook graag met begeleiders en ouders mee.

Psycho-educatie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Soms heeft een kind of volwassene naast de coaching ook uitleg nodig over hoe het brein en/of voelsysteem in elkaar steekt. We gaan op zoek naar talenten en uitdagingen die er zijn om vervolgens te leren hoe kwaliteiten ingezet kunnen worden als kracht!

lees meer..

Begeleiding bij het leren

Op welk leerniveau zit jouw kind? Denkt jouw kind in beelden of heeft het hulp nodig bij het leren leren? Door didactisch onderzoek en begeleiding kunnen we mooie stappen zetten of adviseren op welke manier het onderwijs meer passend gemaakt kan worden.

lees meer..

Peergroups

Voor een gezond zelfbeeld, herstel en/of het vinden van (h)erkenning zijn gelijkgestemden onmisbaar. Wij verzorgen bijeenkomsten voor alle leeftijden om met elkaar allerlei uitdagingen, doelen en levenslessen te onderzoeken en ondergaan.

lees meer..

Advies, training en ondersteuning

Voor jouw team, jezelf als (onderwijs)professional of ouders waar je mee werkt. Als er behoefte is aan iemand die ondersteuning of een training kan bieden over hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid. We denken graag met je mee.

lees meer..