Hoogbegaafdheid

Er zijn hoogbegaafde kinderen die het geluk hebben, dat ze zichzelf met hun omgeving in balans kunnen houden op het gebied van de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.

 

Geeft jouw kind signalen af zoals:

 

 • slecht slapen
 • buikpijn
 • niet naar school willen
 • extreme boosheid
 • een forse eigen wil zonder flexibiliteit
 • afstomping van spel en creativiteit
 • dat het zich altijd anders/onbegrepen voelt
 • dat alles en iedereen onrechtvaardig is
 • dat hij/zij veel dingen intens voelt en ervaart
 • plast hij/zij opeens weer in bed terwijl er langdurige zindelijkheid aan voorafging?

 

Dan is er een grote kans dat jouw kind die sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling niet in balans heeft kunnen houden en mogelijkerwijs niet heeft ‘gekregen’ wat het nodig heeft.

 

De oorzaken van bovengenoemde signalen kunnen in de omgeving van het kind zelf liggen maar ook kind-eigen factoren kunnen een rol spelen. Als we het hebben over de omgeving, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat ouders en/of school (nog) niet begrijpen wat het kind nodig heeft. Ook het kind zelf kan nog niet goed snappen waarom het zich zo anders voelt of gedraagt. Aangeboren oorzaken zijn de kind-eigen factoren. Je kunt hierbij denken aan hoogbegaafdheid in combinatie dyslexie of ADHD. Ook hierbij is de omgeving (school, ouders etc.) onmisbaar in een stuk begeleiding, acceptatie en bevorderen van de ontwikkelen.

 

Een kind is hier van harte welkom met al zijn valkuilen en talenten. Met mijn specialisaties en jarenlange ervaring met het lesgeven aan veel meer- en hoogbegaafde kinderen, kan ik een kind leren accepteren wie het is en hoe het denkt. Daarbij onderzoeken we ook met elkaar welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Is een kind versneld en zijn er toch wat hiaten in het beheersen van alle lesdoelen? Dan heeft het wat hulp bij specifieke vakken nodig. Is versnellen nodig? Ook dit kan ik onderzoeken en begeleiden. Zit het kind vast in negatieve gedachten, perfectionisme of faalangst? Met een mindset-training of een aanpak volgens de RET-methodiek, beïnvloeden we het denken en het zelfbeeld.

 

De ondersteuning kan op school, in mijn praktijkruimte, individueel of met Peers aangeboden worden (indien er meerderen zijn met dezelfde behoefte).

 

Een kind heeft een omgeving nodig die bij hem/haar past zodat het de juiste kansen krijgt om te gaan groeien. School en ouders zijn hierbij hard nodig om die omgeving te creëren. De samenwerking is onmisbaar en daarom ondersteun ik graag bij gesprekken met school als dit mogelijk is. Niet omdat ik het beter weet of beter kan vertellen. Wel omdat we door krachten, kennis en ervaring te bundelen, een kind kunnen helpen!

 

Je kunt hieronder vrijblijvend contact met Maud opnemen.

 

Informatie voor de peuters en volwassenen volgt nog! Dit is in ontwikkeling.

Begeleiding

 • Coaching
 • Psycho educatie
 • Mindset training
 • Peers ontmoeten
 • Sociale / emotionele training
 • Training executieve functies
 • Leren leren (groep 7/8, VO)
 • Didactische hiaten ondersteunen
 • Didactisch niveau bepalen

Tarieven

 • Elk HB-traject is maatwerk en stemmen we af op jullie hulpvraag en die van het kind. Bij het kennismakingsgesprek bespreken we waar we op uit gaan komen.
 • Peer-groep in overleg en op aanvraag

Vergoedingen

Een deel van de begeleiding kan vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) door de gemeente bekostigd worden. Dit is afhankelijk van uw gemeente. Bureau Geluk(t) kan u ondersteunen bij de aanvraag hiervoor.

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden begeleiding.

Daarnaast kunt u soms ook afspraken maken met de school van uw kind als de hulpvraag gedeeld wordt.

Het doel is altijd om met het kind (en betrokkenen) aan de slag te gaan zodat we weer voluit kunnen zeggen: “Ja! Dit is geluk(t)”.