Bureau-Geluk-Gelukt-Lab

Geluk(t) Lab

Voor het ontwikkelen en onderhouden van een positief zelfbeeld, zelfredzaamheid,
executieve functies en adequate strategieën.

 

Niet alle (hoog)begaafde kinderen krijgen dagelijks genoeg kansen om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Doordat er meestal sprake is van een voorsprong op het sociale en/of cognitieve vlak, doorlopen ze niet zoals klas- of buurtgenootjes dezelfde (leer)processen. Het sociale contact verloopt hierdoor niet altijd even soepel. Frustraties bij of het ontwijken van uitdagingen, het omgaan met alle intensiteiten, een groot rechtvaardigheidsgevoel… Hiermee leren omgaan lukt niet altijd vanzelf. Daarnaast is inzicht nodig in wat er gebeurt. Gelijkgestemden hebben een positief effect op het zelfbeeld en de sociale en emotionele ontwikkeling. Hier zit écht de kracht van samen en is het een groot verschil in vergelijking met één op één begeleiding.

 

Hoe ziet dit eruit

Twee keer per jaar start er een traject van 20 weken waarin de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en psycho-educatie. Er is een groep voor 7-9 jarigen en een groep voor 10-12 jarigen. Afhankelijk van de groepsgrootte is er één of zijn er twee begeleiders aanwezig. Dit zijn altijd gespecialiseerde hoogbegaafdheidsprofessionals. Indien het onder schooltijd plaatsvindt (dit verschilt per groep) is er ook altijd een onderwijsprofessional bij aanwezig. De bijeenkomsten worden ingericht met interessante, uitdagende werkvormen en onderwerpen waarbij gewerkt wordt aan individuele doelen. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van perfectionisme, faalangst, onzekerheid, sociale vaardigheden en emotieregulatie bij uitdagingen.

Het Geluk(t) Lab is niet zomaar een bovenschoolse plusklas. Deze voorziening wordt inmiddels namelijk steeds vaker geleverd door scholen. Bij ons wordt er met meer verdieping gewerkt rondom de psycho-educatie en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen staan nog meer centraal. De begeleiding hierop is intensiever, meer procesgestuurd en minder productgericht. Er zijn circa 10 tot 12 kinderen aanwezig.

Er wordt altijd gestart met een intake en kennismaking. Voorwaarde om deel te mogen nemen aan de training, is dat een kind in een groepje kan functioneren. Om die reden is er een proefperiode van een maand. Indien blijkt dat het in deze periode nog niet lukt, dan behoudt Bureau Geluk(t) zich het recht om na gesprek met ouders de begeleiding om te zetten naar een andere manier van begeleiden. Wat dit is, wordt afgestemd met ouders. Soms blijkt immers dat een kind eerst iets anders nodig heeft om zich veilig genoeg te kunnen voelen in een groepsproces.

Tijdens het traject worden ouders actief geïnformeerd over wat er aan bod is gekomen. Waar nodig kan hierover ook contact worden opgenomen met of door school. Na afloopt van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders (en school indien gewenst). Contact met school is niet standaard bij dit traject, maar kan wel aangevraagd worden. Een tussentijds gesprek met ouders kan op verzoek plaatsvinden.

In verband met de groepsdynamiek en het doelgerichte proces proberen we tussentijds instromen te voorkomen, maar soms is een uitzondering mogelijk in overleg. Gedurende het traject kan er ook ouderbegeleiding plaatsvinden of eventueel individuele begeleiding voor het kind. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit altijd in dezelfde periode lukt om in te plannen, maar waar mogelijk doen we uiteraard ons best.

 

Voor meer informatie/ aanmelden kan via info@bureaugelukt.nl

Begeleider

Anaï Veldhuis
Specialist Hoogbegaafdheid

Locatie:
Bureau Geluk(t)
Heereweg 253
2161 BH Lisse

Aanmelden kan via info@bureaugelukt.nl

Vergoedingen

Via een aanmelding bij het CJG (jeugdhulpteam) kan overlegd worden of dit traject vanuit een Persoonsgebonden Budget vergoed kan worden.