Ouders van een kind van 0 - 6 jaar

Is het een uitdaging thuis? Wil jij ook zo graag meer kunnen genieten van de opvoeding?

 

  • Intense emoties
  • Een sterke eigen wil
  • Een grote drang naar zelf willen doen en zelf willen bepalen
  • Behoefte aan uitdaging
  • De discussie aan gaan


Een jong kind met een ontwikkelingsvoorsprong kan bovenstaande punten dagelijks laten zien. Dit kost jou als ouder veel energie en kan een forse impact hebben op het hele gezin. De standaard opvoedtips om hiermee om te gaan lijken juist voor meer strijd te zorgen en lijken niet aan te sluiten bij wat jouw kind nodig heeft.

 

Jullie gezin heeft samen met de opvang en vriendjes veel invloed in het tot uiting komen van de ontwikkelingsvoorsprong van jouw kind. Als de omgeving samenwerkt en aansluit bij de behoeften van jouw kind, geeft dat jouw kind nog meer kansen om zich fijn te blijven ontwikkelen. Dit zorgt er ook weer voor dat hij of zij lekker in zijn of haar vel kan zitten. Dat is een hele waardevolle start die wij elk kind gunnen!

Om hierbij een steuntje in de rug te geven, biedt Sharony opvoedondersteunende gesprekken aan.


Dit geeft jou het zelfvertrouwen en plezier in de opvoeding (weer) terug. Jullie bekijken samen de behoeften van jouw kind binnen jullie gezin en gaan op zoek naar bruikbare manieren om hier op aan te sluiten. 

 

Sharony hoort het graag als ze iets voor je kan betekenen!

Begeleiding

  • Coaching
  • Observatie
  • Opvoedondersteunende gesprekken

Vergoedingen

De begeleiding kan eventueel na overleg met het Centrum Jeugd en Gezin via de gemeente gedeeltelijk bekostigd worden. Dit is afhankelijk van uw gemeente. Als u hiervan gebruikt wilt maken dan dient u de aanvraag aldaar in te dienen voordat een traject bij ons gestart wordt.

Elk kind heeft een eigen pad, een eigen route. Het is aan de volwassenen om de juiste weg hierin te vinden. Samen deze zoektocht aangaan, anders kijken en even “out of the box” denken… kan zéker een verschil maken!