Leren

Leermoeilijkheden kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Factoren als intelligentie en (eventuele aanwezigheid van) dyslexie / dyscalculie / ADHD zijn “kind-eigen” maar leermoeilijkheden kunnen ook ontstaan doordat kinderen anders denken (bijvoorbeeld beelddenken) of doordat een kind iets gemist of niet begrepen heeft waardoor het fundament om de leerstof verder op te bouwen, niet stevig genoeg is. Ook emotionele blokkades kunnen een oorzaak zijn van leerproblemen.

 

Komt er bij jouw kind niet uit wat er wel in lijkt te zitten? Zit jouw kind mogelijk in een ‘onderpresteermodus’?

 

Maud kan hierbij ondersteuning bieden en put uit diverse bronnen en methodieken zodat we echt een aanbod op maat creëren. Naar aanleiding van een (didactisch) onderzoek kunnen eventuele hiaten opgespoord worden, maar ze kan ook nagaan of er mogelijkerwijs sprake is van beelddenken of dat er ondersteuning nodig is bij bijvoorbeeld de taakaanpak. Hoe planmatig werkt een kind of doet het maar wat?

 

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk van aard, anderen zijn hardnekkiger en hebben ondersteuning nodig die wat langer duurt. Dit verschilt per kind per aanvraag. Maud zal dit uiteraard voorafgaand aan de begeleiding bespreken en (tussentijds) evalueren.

 

Tijdens de begeleiding zet Maud ook in op het versterken van het zelfvertrouwen van het kind. Ze focust zich met het kind, naast de leerdoelen, ook bewust op datgene wat al wèl lukt zodat jouw kind met een positief gevoel de sessies afrondt en vol goede moed verder kan gaan.

 

Benieuwd naar wat ze voor jullie kan betekenen? Mail gerust! Maud denkt graag met jullie mee.

Begeleiding

 • Diagnostisch onderzoek
 • Dyslexie screening test
 • Remedial teaching bij:
  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen (Alle Teksten de Baas)
 • Hulp bij het leren leren
 • Hulp bij anders leren (kernvisiemethode)

Vergoedingen

Een deel van de begeleiding kan soms geheel of gedeeltelijk door school vergoed worden als er een gedeelde hulpvraag is. Sommige scholen kunnen hier een extra Passend Onderwijsbudget voor aanvragen bij het schoolbestuur.

“Ik wist niet dat kleurtjes mij zouden helpen bij begrijpend lezen!” 

“Tafelsommen lukken me nu wel doordat ik het anders mocht oefenen!”