Hoogsensitiviteit - coaching kinderen en jongeren

Onderzoek toont aan dat 15-20% van de mensen hoogsensitief is. Onder hoogbegaafden is dit percentage flink hoog. Dit schijnt rond de 80% te zijn. Jouw kind (door)voelt dan meer dan anderen, heeft een intense beleving van de wereld om zich heen, is kritisch, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en heeft mogelijk een neiging tot perfectionisme?

Door al deze indrukken en eventuele stress die dit veroorzaakt, kan overprikkeling ontstaan. Van dit alles kan een kind aardig wat last hebben waardoor zelfs onterechte diagnoses zoals bijv. ASS (autisme spectrum stoornis) of AD(H)D vastgesteld worden.

Uiteraard is ieder kind uniek maar een aantal kenmerken van een hoogsensitief kind zijn:

 • Snel ontroerd
 • Droomt of fantaseert veel
 • Zorgzaam en zeer (zelf)bewust
 • Verwerken dingen op een dieper niveau
 • Sterk inlevingsvermogen
 • Groot rechtvaardigheidsniveau
 • Denkt veel en diep na
 • Zeer gevoelig voor spanning / sfeer / tijdsdruk
 • Kunnen snel overprikkeld raken
 • Is vaak perfectionistisch
 • Zoekt in contact een diepere oprecht verbinding
 • Emoties zijn er intens

Nu is er niet alleen die kant. Er is namelijk ook een andere kant en dat is die van de (nog verborgen) talenten.

Een hoogsensitief kind kan leren hoe het de hoogsensitiviteit kan inzetten als kracht. Als opgeleid kindercoach o.a. bij Hooggevoelig Heel Gewoon (het opleidingsinstituut en kenniscentrum in Nederland op het gebied van hoogsensitiviteit) kan Maud jullie kind begeleiden bij een sterke IK-ontwikkeling. Door het onderzoeken en werken rondom eigen grenzen en ruimte, kwaliteiten, gevoelens en de sociale ontwikkeling leert jullie kind zichzelf in balans te houden!

Herken je bovenstaande kenmerken en gun je jouw kind hierbij een steuntje in de rug? Maud overlegt graag met je op welke manier jullie dat kunnen gaan doen.

Begeleiding

 • Training Hooggevoelig heel gewoon (of onderdelen hiervan)
 • Creatieve coaching & counseling
 • Omgaan met overprikkelbaarheden
 • Talentenonderzoek
 • Ontspannings- & ademhalingstechnieken
 • EFT bij angsten of spanning
 • Hypnotherapie
 • Brainspotting

Vergoedingen

Een deel van de begeleiding kan vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) door de gemeente bekostigd worden. Dit is afhankelijk van uw gemeente en kan in overleg met het Centrum Jeugd en Gezin aangevraagd worden. Als u hiervan gebruikt wilt maken dan dient u de aanvraag aldaar in te dienen voordat een traject bij ons gestart wordt.

Juist de eigenheid van een hoogsensitief kind is zo waardevol voor anderen.

Om die reden willen wij kinderen weer in hun kracht zetten en laten geloven in zichzelf!