Basis Geluk(t)

Een peergroup voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen met de basisschoolleeftijd. Dit traject richt zich op mentale veerkracht, sociale omgang en emotioneel welbevinden. Een groep met ontwikkelingsgelijken is nodig om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Mensen ontwikkelen hun zelfbeeld in relatie tot anderen. In deze groep, krijgen kinderen die kans!

 

We werken in blokken van 10 weken gedurende 2 uur per week. Per kind wordt er een doel gesteld om aan te werken. Door middel van psycho-educatie, diverse werkvormen, opdrachten en oefeningen gaan we hiermee aan de slag. Maud en Loeky werken vanuit diverse disciplines met de kinderen zoals spel, drama, beweging, ontspanning en creativiteit. Veel voorkomende thema’s zijn faalangst, perfectionisme, hoogsensitief zijn, hoogbegaafd zijn, spanning, eigen talenten en angst.

 

Er wordt ook gewerkt aan de denkprocessen. Hoogbegaafde kinderen denken immers heel snel en zijn zich niet altijd bewust hoe een antwoord ontstaat en door hierbij stil te staan, te reflecteren en te leren omgaan met feedback en feedforward, kan het zelfbewustzijn zich beter gaan ontwikkeling. En bewustwording …betekent leren.

 

Uiteraard starten Maud en Loeky dit traject met een startgesprek. Dit vindt plaats met ouder(s) en kind. Indien gewenst wordt ook school erbij betrokken. We vinden het ontzettend belangrijk dat er een wederzijdse klik is met kind en ouders. Zo ontstaat immers de beste samenwerking.

 

Aan het eind van de 10 weken is er een evaluatiegesprek. We bespreken dan met elkaar wat de bevindingen zijn en of er een eventueel vervolg gewenst is. Een optie hiervoor is de groep Vervolg Basis Geluk(t), individuele coaching of meer ondersteuning bij de opvoeding of op school.

 

Wil je meer informatie over deze groep? Mail dan naar Loeky of Maud en ze informeren je graag.

Begeleiding

  • Peers ontmoeten
  • Psycho educatie
  • Stimuleren groeimindset
  • Sociale / emotionele vaardigheden
  • Coaching
  • Denkprocessen onderzoeken
  • Talenten ontdekken
  • Filosoferen

Vergoedingen

Een deel van de begeleiding kan vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) door de gemeente bekostigd worden. Dit is afhankelijk van uw gemeente en wordt via het Centrum Jeugd en Gezin geregeld.

 

Daarnaast kunt u soms ook afspraken maken met de school van uw kind als de hulpvraag gedeeld wordt.

Het doel is altijd om met het kind (en betrokkenen) aan de slag te gaan zodat we weer voluit kunnen zeggen: “Ja! Dit is geluk(t)”.